Erhverv

Prisliste

Se prisliste – klik her

 

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
Disse almindelige betingelser finder anvendelse i det om fang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Priser
Priserne er dagspriser, ekskl. moms og andre afgifter. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

3. Levering
Varerne læsses på vogn i løst mål, mængder opmåles i tons. Det kan lejlighedsvis forekomme at visse varer er udsolgte.

4. Beskrivelse og analyser
Der tages løbene analyser af deklarerede materialer. Analyseresultaterne udleveres til køber på forlangende. Hvis køber ønsker andre analyser, må disse foretages for købers egen regning.

5. Reklamation
Køber må straks ved modtagelsen sikre sig at leverede varer er mangelfri. Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående, og inden aftale foreligger må køber ikke disponere over det reklamerede parti eller dele deraf.

Da alle varer er baseret på naturmaterialer, kan Halsnæs Sten & Grus ApS ikke påtage sig ansvar for variationer inden for bestemte kvaliteter og specifikationer, medmindre andet er aftalt.

I tilfælde af berettiget reklamation ombyttes de leverede varer uden beregning og yderlige krav af enhver art er uvedkommende for Halsnæs Sten & Grus ApS.

Ved afhentning er det køberansvar at der bestilles den kvalitet og sortering som var ønsket af køber. Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale, og mod at køber afholder samtlige udgifter forbundet hermed.

6. Opsigelse
Halsnæs Sten & Grus ApS er berettiget til at opsige indgåede aftaler helt eller delvist hvis der foreligger en saglig grund for at Halsnæs Sten & Grus ApS er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet uforholdsmæssig byrdefuld for Halsnæs Sten & Grus ApS.

En saglig grund kan være:

  • En gravetilladelse udløber, eller der opstår forhold, herunder myndighedskrav om eksempelvis arkæologi, fredning eller miljø, der gør råstofindvindingen umulig eller efter Halsnæs Sten & Grus ApS vurdering urentabel.
  • Forekomsten viser sig ikke at indeholder de forudsatte råstoffer.

Halsnæs Sten & Grus ApS skal varsle opsigelsen tidligst muligt, men er ansvarsfri, uanset med hvilken frist opsigelsen kan gives i forhold til karakteren af den saglige grund.

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 15 dage netto.
Halsnæs Sten og Grus ApS forbeholder sig retten til at ændre priserne på materialerne samt øvrige samarbejdsforhold. Der henvises til de enhver tid gældende ”Salgs- og leveringsbetingelser”.

 

 

Kvalitet

Vi har igennem mange år oparbejdet en stor erfaring indenfor produktion af råstoffer til bl.a. betonindustrien, mørtelindustrien, asfaltindustri og til diverse anlægsarbejder. Vi producerer derudover specialprodukter til bl.a. golfbaner og permeable anlæg.

Vi ønsker at producere materialer der lever op til, vores erhvervskunder og private kunders forventning, og desuden til gældende standarder.

Vores 0-8 mm bundsikring kvalitet II er deklareret og testes iht. kravene i AAB Bundsikring.  0-32 mm Drænmix er deklareret iht. RSG´s FPC system.
Vores 0-32 mm stabilt grus kvalitet II er deklareret og testes iht. kravene i AAB Stabilt Grus.

Certificering med et link til Dancert http://www.dancert.dk/certificerede-virksomhederpersoner/

Deklarationer, Analyseresultater m.v.

Ydeevnedeklarationer, deklarationer og analyseresultater kan rekvireres ved henvendelse til Kvalitetschef Annette Dueholm på ad@roskildestenoggrus.dk eller info@roskildestenoggrus.dk.